TipGennep TipGennep TipGennep TipGennep

Uw mening over Gennep Aanmelden

23-12-2020

Jaarwisseling

Onderzoek onder de inwoners van Gennep over jaarwisseling

Kruisingen en selecties zijn mogelijk op onderliggend onderzoek. Selecteer de gewenste demografische variabelen voor de gemeente Gennep, zoals hieronder gedaan voor vraag ‘Ik overweeg om met alleen het huishouden te vieren.’


Download resultaten